maanantai 29. huhtikuuta 2019

Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle

47 valtuutettua allekirjoitti tänään tämän valtuustoaloitteen, jonka teimme yhdessä Pinja Niemisen kanssa.

Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle

29.4.2019

Kaupunkipyörät ovat olleet toimiva ja paljon käytetty kestävän liikkumisen ja liityntäliikenteen palvelu Etelä-Espoossa ja Leppävaaran alueella. Espoonlahden suuralueella pyöriä ei kuitenkaan ole.

Espoonlahden alue on Leppävaaran jälkeen asukasmäärältään toiseksi suurin Espoon aluekeskuksista ja monilta osin hyvin tiiviisti rakennettu. Alue myös kasvaa vauhdikkaasti ja Espoon pitkän tähtäimen suunnitelmissa alueen kasvu on kaikista aluekeskuksista suurinta. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on kuitenkin heikentynyt Länsimetron liityntäliikenteeseen siirryttäessä. Matka-ajat ovat pidentyneet ja joukkoliikenne tarjoaa pääosin liityntäyhteyksiä Matinkylään, mutta liityntäliikenne ei palvele paikallista asiointia ja liikkumista Espoonlahden alueen sisällä. Paikallisen asioinnin matkat ovat alueella pääosin melko lyhyitä, eli sopisivat oikein hyvin pyöräiltäviksi. Matka-aikaa nopeuttavia suoria linjoja on toteutettu myös vain osaan aluetta - kaupunkipyörillä Espoonlahden muiltakin alueilta voitaisiin hyödyntää näitä nopeita linjoja ja vähentää tarvetta auton käyttöön. Kaupunkipyörät myös tarjoaisivat vaihtoehdon liityntäliikenteelle bussien sijaan kuten muilla Länsimetron liityntäliikenteen alueilla, joihin kaupunkipyöräverkosto on jo toteutettu.

Rantaraitin itäisillä osilla kaupunkipyörät ovat olleet myös suosittu tapa liikkua ja virkistyä merenrannassa. Kaupunkipyöräverkoston laajentaminen Espoonlahden alueelle mahdollistaisi koko rantaraitin pyöräilyn verkostoa hyödyntäen.

Me allekirjoitetut valtuutetut ehdotamme, että mahdollisuudet laajentaa kaupunkipyöräverkosto Espoonlahden alueelle selvitetään niin, että mahdollinen laajennus voitaisiin käsitellä osana budjettiprosessia ja toteuttaa jo kaudeksi 2020.


perjantai 12. huhtikuuta 2019

Äänestyssuosituksia eduskuntavaaleihin

Äänestyssuosituksia! 🌍🌲☀️💚👍

Olen ollut kahden aivan mahtavan ehdokkaan tukiryhmässä. Nämä aikaansaavat, tehokkaat ja osaavat tiimipelaajat olisi ihanaa nähdä Arkadianmäellä! Jos mietit ehdokasta Uudellamaalla, tutustu www.tiinaelo.fi ja www.inkahopsu.fi

Tiina Elo johtaa Espoon vihreiden kaupunginhallitusryhmää ja välillä kaupunginhallitustakin ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Politiikassa ei saavuta asioita perehtymättä niihin kunnolla tai tuntematta prosesseja. Tiina on aina perillä asioista, hyödyntää kaikki vaikuttamisen paikat tarkasti ja hakee ratkaisuja yhdessä muiden kanssa. Tulokset puhuvat puolestaan! Tiinan kanssa olemme puolustaneet luontoa, ilmastoa ja joukkoliikennettä tiukasti päätös kerrallaan. Tiina on kahden kaupunginhallituskauden kasvattama rautainen yleispoliitikko, jonka ympäristö- ja ilmastoasioiden osaaminen on loistavaa. Olisi mahtavaa saada Tiina eduskuntaan ajamaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa!

Inka Hopsu johtaa vihreää valtuustoryhmää ja Espoon budjettineuvotteluita rauhallisella varmuudella. Politiikassa neuvottelutaidot ovat supertärkeitä, mutta erityisesti arvostan heitä jotka osaavat tämän lisäksi vielä aidosti kuunnella toisia ja katsoa isompia kokonaisuuksia. Inka osaa, ja sitä kautta hakea ratkaisuja joiden kanssa päästään eteenpäin. Inkan kanssa olen tosi usein asioista samaa mieltä! Inka tuntee koulutusmaailman, ei pelkästään Suomessa vaan kansainvälisestikin työnsä kautta. Seuraavalla vaalikaudella koulutusleikkausten sijaan tarvitaan uudistuksia ja kehittämistä, Inka olisi tähän loistava!maanantai 19. marraskuuta 2018

Valtuustopuheeni Espoonkartanon kaavoista

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Espoonkartanon kaava-alue on ainutlaatuinen. Sillä sijaitsee erittäin arvokkaat virtavesikohteet ja Gumbölenjoessa on endeeminen meritaimenkanta joita ei koko Itämeren alueella ole montaa.

Alueelle on kalatie rakenteilla Nuuksion pitkäjärvelle asti, jolloin saadaan meritaimenen nousuympäristönä ainutlaatuinen kohde, kun HSY:n Dämmanin vedenottamosta luovuttiin ja taimenen nousueste poistui.

Kaava-alue on myös kulttuuriympäristönä arvokas. Lisäksi alueella on harvaa olemassa olevaa asutusta ja alueelta on pari kilometriä olemassa olevalle juna-asemalle ja Kauklahden paikalliskeskukseen.

Henna Partanen puhui hyvin että kaava-alueen osalta on huoli joukkoliikenteestä - ilmastomielessä alue on rantaradan kehityskäytävässä, olemassa olevien raiteiden äärellä, mutta käytännössä parin kilometrin liityntä asemalle alueelta kuitenkin toiminee pääosin henkilöautoilla.

Kuitenkin koen, että kokonaisuutena tämä kaavakokonaisuus on riittävän hyvä kompromissi, joka huomioi alueen herkän luonnon, kulttuuriympäristön ja sijainnin nykyisen paikalliskeskuksen liepeillä.

Tällä alueella on vaikea kuvitella raskaampaa rakentamista vaarantamatta luontoarvoja ja kulttuuriympäristöä. Riskinä on, että kaavan hylkäys nyt voi johtaa myöhemmin raskaampaan toteutukseen. On vaikeaa kuvitella, että alueen käyttöpaineet tulevaisuudessa vähenisivät, jos nykyistä kaavakokonaisuutta ei hyväksyttäisi.

Myöskin jos kaava hylätään, täytyy vastaava täydennysrakentaminen löytää toisaalta - parin kilometrin säteellä paikalliskeskuksista ja raiteista valinnanvaraa tämänkään kokoisista kaavahankkeista ei välttämättä ole paljoa. Alueen ilmastovaikutus riippuu viime kädessä siitä, missä korvaava luonnonläheinen pientaloasuminen sijaitsisi. Jos se sijaitsisi kauempana paikalliskeskuksesta tai radasta, ilmastorasite on suurempi, jos lähempänä, vaikutus olisi pienempi.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
Kaavakokonaisuus on haastava, ja ymmärrän sen kritisoijia, mutta näistä esittelemistäni syistä olen kuitenkin kokonaisuutena valmis päästämään sen eteenpäin.