keskiviikko 3. joulukuuta 2008

Espoon vesi esittää jätevedenpuhdistamoa Sammalvuoreen

Espoon vesi esittää seuraavassa palveluliikelaitosten lautakunnan kokouksessa 11.12 uuden jätevedenpuhdistamon rakentamista Sammalvuoreen runsaasta asukasvastustuksesta huolimatta. Toisena vaihtoehtona ollutta Suomenojan kehittämistä ei esitetä, vaikka tätä vaihtoehtoa asukkaat ja asukasyhdistykset tukivat ja myös YVAn perusteella tästä vaihtoehdosta oli vähiten haittavaikutuksia.

Mikäli asia yritetään kiirehtiä vanhan kaupunginhallituksen ja valtuuston viimeisiin kokouksiin ohitetaan myös Espoolaisten äänestystulos, olihan puhdistamon sijoituspaikka yksi ainakin Espoonlahdessa vaalien alla eniten puhuttaneita asioita. Vähintään toivoisin että asia jätetään pöydälle uuden valtuuston käsiteltäväksi tammikuussa. Kuukauden lykkäys ei merkitse mitään hankkeessa, jonka valmistumisajankohta on vuonna 2017.