tiistai 24. helmikuuta 2009

Kuuden tunnin iltapuhde valtuustossa

Eilinen valtuuston kokous alkoi 17.30 ja päättyi 23.17. Yli kuuteen tuntiin mahtui asioita laidasta laitaan; aluksi vielä viimeisiä luottamuspaikkajakoja, sitten edellisen vuoden seurantaraportti, joka puhutti laajasti. Kuten kokeneemmilta kuulin, "tämä on paikka puhua melkein mistä vaan haluaa". Ja se mahdollisuus kyllä hyödynnettiin. Espoon strategisten tulostavoitteiden saavuttamisesta ja varsinkin niistä kohdista, missä tavoitteita ei saavutettu, riitti puhetta. Peruspalveluiden tasossa oli paljon puutteita. Itse ihmettelin energiansäästötavoitteiden seurannan puuttuvia tunnuslukuja, mutta keskustelun venyttyä päätin yhdistää puheenvuoroni asiasta ympäristöpolitiikan käsittelyn puheenvuorooni, jonka oli tarkoitus myös käsitellä energia-asioita.

Mutta kuinkas kävikään, ympäristöpolitiikan osalta päästiin vain valtuustoryhmien puheenvuorot läpi kun asia jo ehdotettiin palautettavaksi valmisteluun eikä puhemahdollisuutta tullut. Harmitti, olinhan valmistellut muutosesityksiin liittyvää puhettani hartaasti. No, myöhempiä mahdollisuuksia varmasti vielä tulee.

Seuraavaksi käsiteltiin luonnonsuojelualueiden perustamista Ryssänkallion alueelle Pirttimäen eteläpuolelle sekä pieneen purolaaksoon asutuksen keskellä Niipperissä. Nämä olivat osa juhlavuoden hienoa 550 metsähehtaarin suojelualoitetta. Siitä keskusteltiin, voidaanko alueilla sallia metsästys ja alle 1000 hengen suunnistustapahtumat. Itse en kannattanut näitä kumpaakaan, sillä Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain 2 %, jolloin suunnistukselle ja metsästykselle kyllä riittää edelleen alueita vaikka nämä reilu 100 hehtaaria niiden ulkopuolelle jätettäisiinkin. Vajaan 1000 hengen suunnistustapahtuma tekee selvää jälkeä herkässä aluskasvillisuudessa ja kallioiden jäkäliköissä, niin hieno harrastus kuin se onkin. Ryssänkallion osalta äänestyksessä kuitenkin voitti toinen kanta vihreiden jäädessä ainoiksi tiukempien suojeluehtojen kannattajiksi.

Seuraavaksi tuli Näkinmetsän ja Nupurin asemakaavojen hyväksynnät, jotka herättivät runsaasti keskustelua. Kannatin Näkinmetsän kaavan palautusesitystä, sillä asuinalue uhkaa Keskuspuiston ja Nuuksion välistä tärkeää viherkäytävää ja liito-orava-aluetta. Tämä kuitenkin hävisi äänestyksessä joten kaava meni läpi. Nupurin kaava-alue ei myöskään ole paras mahdollinen paikka rakennukseen, mutta kuitenkin parempi kuin Hista ja muut vielä kauempana palveluista ja joukkoliikenneyhteyksistä sijaitsevat mahdolliset uudet pientaloalueet. Ja alueella on tarkoitus pilotoida nollaenergia-asumista, joten sikäli suunnitelmassa on hyviäkin elementtejä.

Lopuksi valtuustossa käytiin pitkä ja perusteellinen keskustelu Espoon kruunun asioista ja menettelytavoista. Keskustelu huipentui äänestykseen, jossa kannatin äänestyksessä hyväksyttyä toivomusta ettei kaupunginhallituksen konsernijaos tee muutoksia Espoon kruunun hallintorakenteeseen ennen kuin valtuusto on asiaa seuraavassa kokouksessaan käsitellyt.