perjantai 13. helmikuuta 2009

Vesiensuojelua ja mittaroinnin ongelmia

Torstaina oli ensimmäinen ympäristölautakunnan kokous, jonka asialistalla oli mm. Kymijoen-Suomenlahden laajan vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma, ruoppausmassojen meriläjitykseen ja golf-kentän vedenkäyttöön liittyvät asiat sekä useita lupa-asioita.

Vesiensuojelua sivuttiin monesta näkökulmasta; esimerkiksi maatalouden ravinnerasituksen, hulevesien hallinnan, vedenoton rajoitustarpeiden ja merenpohjan ja eliöstön suojelun kannalta. Kokouksen lista toimii hyvänä kokoavana esimerkkinä miten monitahoinen ja tärkeä asia vesiensuojelu on, ja miten tärkeää vesistöjen ja hulevesien huomiointi kaavoituksessa on.

Esityslistalla oli myös seurantaraportti Espoo-strategian toteutumisesta. Yksi kriteeri strategiassa on energiansäästö ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen. Näiden kriteerien seuranta on kuitenkin tällä hetkellä mahdotonta, sillä kattavaa kokonaisenergiankulutustietoa kaupungin kaikista toiminnoista ei ole saatavilla. Mittarointiin on kuitenkin kehitetty uutta toimivaa tekniikkaa esimerkiksi Tekesin ClimBus-teknologiaohjelmassa. Tämä tulisi nyt saada käyttöön.