lauantai 14. maaliskuuta 2009

Viitasammakko, kirjoverkkoperhonen ja muut Espoon uhanalaiset

Espoon lintuvesien lajistoseurannan tulokset on juuri julkaistu ja samassa yhteydessä tutkittiin myös harvinaisen viitasammakon esiintymistä. EU-luontodirektiivin tiukasti suojelema viitasammakko kuuluu ainakin viiden lintuveden eläimistöön. Huomattavia viitasammakkomääriä on todettu Kaitalahdella, Pitkäjärven eteläpäässä ja Matalajärvellä. Matalajärven alueen täydennysrakentaminen on suunnitteilla, toivottavasti sammakot huomioiden. Asian käsittely on parhaillaan kesken kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Finnoonlahden ja Matalajärven linnusto on runsastunut ja monipuolistunut edelliseen selvitykseen verrattuna. Finnoonlahden lintuallas on nyt kuitenkin uhattuna mikäli jätevedenpuhdistamo siirrettäisiin Sammalvuoreen ja kaavaillut rakennushankkeet Suomenojalla toteutettaisiin. Lintujen lisäksi aluetta jäisivät kaipaamaan asukkaat, sillä alue on vilkkaassa virkistyskäytössä.

Myös toinen luontodirektiivilaji, kirjoverkkoperhonen on uhattuna toisaalla. Kulmakorpeen kaavaillaan massiivista louhinta- ja maanläjityshanketta, jossa 200 hehtaarin alueella toteutettaisiin louhintaa ja maantäyttöä sadan vuoden ajan. Alueen reunalla on arvokas perinneniitty, jossa kirjoverkkoperhosta esiintyy.

Linnustoselvitys ja Kulmakorven hanke olivat esillä eilisessä ympäristölautakunnan kokouksessa muistuttamassa Espoon hienosta luonnosta ja siitä miten kaupungin kasvu niitä eri tavoin koettelee. Suomenojan lintualtaan osalta esitin altaan kunnostustarpeen selvittämisen lisäystä toimintasuunnitelmaan ja kirjoverkkoperhosen osalta huomautusta perinneniityn arvon korostamisesta.