perjantai 17. huhtikuuta 2009

Energiatehokkaat hankinnat, saaristometsät ja risujen poltto

Eilen ympäristölautakunnan kokouksessa päätettiin taas tärkeistä ja keskenään kovin erilaisista ympäristöasioista.

Ehdotuksestani lautakunta suosittelee työ- ja elinkeinoministeriön tuoreiden energiatehokkaiden julkisten hankintojen ohjeiden toimeenpanoa osana Espoon kaupungin tuottavuusohjelmaa. Tässä on hyvä mahdollisuus säästää rahaa ja energiaa pienellä vaivalla.

Espoon ympäristönsuojelumääräyksiä päivitettiin mm. kieltämällä risujen poltto, kuten Helsingissä ja Vantaalla on jo tehty, sekä tiukentamalla määräyksiä esimerkiksi meluilmoitusten osalta. Risujen poltto on haitallisten pienhiukkasten lähde, ja erityisen haitallista lapsille ja astmaatikoille. Risut kannattaakin kompostoida tai hakettaa, jolloin ne saadaan hyödynnettyä puutarhanhoidossa.

Osana juhlavuoden metsiensuojeluhanketta päätettiin Suvisaariston hienon Bergö-Ramsö-kohteen suojelusta. Kävin tutustumassa alueeseen ennen kokousta, ja siellä on todella upeaa vapaata rantaviivaa ja saaristokalliomännikköä. Kannattaa käydä tutustumassa, bussilla 145 pääsee ihan viereen.

Lisäksi keskustelun aiheena oli Vantaalle tulevan jätteenpolttolaitoksen tuhkien ja kuonien loppusijoituksen ympäristölupahakemus. Valittu teknologia ei ole tehokkain mahdollinen, sillä poltettavasta jätteestä kolmanneksesta tulee tuhkaa, joka on osin ongelmajätettä. Tuhkalle on valmiit kalliosijoituspaikat Ämmässuolla, mutta ikävältähän tuntuu kuskata tonnikaupalla ongelmajätetuhkaa Vantaalta Espooseen. Jokaista kolmea sekajäteautoa kohti yksi tuhka-auto ajaa polttolaitokselta Ämmässuolle. Ympäristöluvasta päättää Uudenmaan ympäristökeskus, ja sinällään luotan kyllä heidän kykyynsä arvioida, ettei toiminnasta ole ympäristölle haittaa. Välillinen haitta kuljetuspäästöistä nyt joka tapauksessa syntyy.

Ympäristölautakunta lähetti eteenpäin myös edellisen lautakunnan tekemän aloitteen golf-kenttien saamisesta ympäristönormien ja ympäristöluvan alaisiksi. Espoossa mm. golf-kenttien vedenotolla on ollut haitallisia vaikutuksia, jotka on hyvä arvioida ennen uusista kentistä päättämistä. Aloite käsitellään ympäristöministeriössä.

Kokouksessa esiteltiin myös raportti Espoon ympäristön tilasta. Raportin mukaan ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden ja viheralueiden säilyttäminen ovat Espoon suurimmat ympäristöhaasteet. Tästä olen aivan samaa mieltä. Raportissa myös todetaan, että henkilöautoilu kasvaa nopeammin kuin väkiluku ja kulutus on kestämättömällä tasolla.

Ympäristökeskus on myös osana valvontatoimea tarkastanut autopesuloita ja hevostalleja. Hevostalleilla oleellista on rehevöittävät nitraattipäästöt, ja autopesuloissa kemikaali- ja öljypäästöt. Aineistosta myös selviää, että luonnonystävä pesee autonsa käsin, jolloin vettä kuluu murto-osa automaattipesusta, ja haitalliset kemikaalit voidaan välttää.