keskiviikko 27. toukokuuta 2009

Nyt päätetään EU:n ilmastopolitiikasta

Huomenna alkaa EU-vaalien ennakkoäänestys. Ilmastoneuvotteluissa on parhaillaan kovat väännöt menossa Kööpenhaminaan valmistautuessa. Uudelle ilmastosopimuskaudelle tarvitaan tiukka, reilu ja paremmin kokonaisuutta ohjaava ja hallitseva paketti. EU:lla on tässä tärkeä rooli, ja euroedustajilla oikeasti paljon vaikutusvaltaa näihin asioihin.

Tuloksekkaaseen ilmastotyöhön europarlamentissa tarvitaan paljon tiukkaa osaamista. Vihreillä on kokonaisuudessaan loistava lista sekä hienoja ilmastoasioihin profiloituneita ehdokkaita. Näiden kärjessä on Satu Hassi, joka on tehnyt loistavaa työtä edellisellä kaudella. On myös nuoremman sukupolven Mari Puoskari, ja tietysti meidän espoolaisten oma ehdokkaamme Jyrki Kasvi! Vihreille annettu ääni menee varmasti ilmaston hyväksi, sillä tässä asiassa Euroopan vihreiden rivit ovat erittäin yhtenäiset.

lauantai 16. toukokuuta 2009

Puhdistamokuohuja

Puhdistamon sijaintipaikan valintaprosessi saa kummallisia käänteitä. Ensin päättäjiä hoputettiin vuosien valmistelun jälkeen että päätöksellä on kova kiire. Sitten yhtäkkiä asia vedettiin takaisin valmisteluun, eikä asiaa päästykään päättämään.

Hankalaa on, että meillä ei ole päätöksenteon perusteeksi kokonaisvertailutietoja vaihtoehtoisista sijoituspaikoista ja toteutusmalleista ja niiden kaikista taloudellisista vaikutuksista sekä vaikutuksista ympäristöön, asukkaisiin ja kaupunkirakenteen kehitykseen erilaisissa skenaarioissa. Skenaarioita on pohdittu vain hyvin kapeasta näkökulmasta. Täydentävää tietoa joutuu itse kukin kaivamaan itse luettuaan ensin yvat, esittelytekstit ja katsottuaan esittelyvideot.

Olen ollut jo ennen vaaleja selkeästi Suomenojan kannalla ja olen luonnollisesti edelleen. Ympäristön, asukkaiden ja kokonaisuuden kannalta näen Suomenojan selkeästi parhaaksi vaihtoehdoksi. Laajennettavan kaasuvoimalaitoksen varoalueelle puhdistamo sopii, ja siinä sille on valmiina ylivuototilanteisiin tarvittava kosteikko, joka on samalla Euroopan tasolla arvokas lintualue.

Puhdistamon poistuminen ja nykyisen puhdistamon alueen käyttäminen asuinrakentamiseen ei sopisi yhteen lintukosteikon kanssa. Aluetta pitäisi kyllä kohentaa puhdistamon uusimisen yhteydessä. Täydennysrakentaminen sopii puhdistamon lähialueille voimalan varoalueen ulkopuolelle, kunhan suoja-alue lintukosteikkoon varmistetaan. Lintukosteikon polut ja läjitysalueena käytetyt reunamat tulee kunnostaa.

Metro voitaisiin rajata kaavassa olevaan pohjoiseen linjaukseen, jolloin Pohjois-Suomenojalle voitaisiin tiivistää asutusta aseman lähistölle. Metron nostaminen maanpinnalle pohjoislinjauksen mukaisesti säästäisi huomattavasti rahaa, jolla voitaisiin kompensoida puhdistamotontin arvoa.

Sammalvuori, Blominmäki ja Mossasvedjebergen ovat kaikki ympäristön ja asukkaiden näkökulmasta katsottuna selkeästi Suomenojaa heikompia sijoitusvaihtoehtoja. Kalliopuhdistamo olisi teknisesti järkevä vaihtoehto, mutta soveltuvaa kokonaisratkaisua kalliopuhdistamolle ei vaan Espoosta näytä löytyvän. Katettu puhdistamo voidaan tehdä myös moderniksi ja teknisesti edistyneeksi, eikä sen rakennuksenkaan tarvitse olla ruma, vaikka vieressä onkin todella ruma voimalaitos hiilikasoineen.

Koska päätöstä tehdään hyvin pitkäksi ajaksi, olisi mielekästä myös pohtia millaisessa maailmassa elämme vaikkapa 50 vuoden kuluttua. On selvää, että puhtaasta makeasta vedestä ja luonnonvaroista tulee pulaa. Olisiko järkevämpää perinteiseen tekniikkaan pohjautuvien megaluokan keskitettyjen ratkaisujen sijaan pohtia modernia hajautusta, jossa vedenkäyttöä optimoidaan lähialueilla? On hölmöä johtaa makeita hulevesiä ja harmaita vesiä kymmenien kilometrien päähän puhdistamoon, josta ne pumpataan mereen. Nämä suhteellisen puhtaat vesijakeet olisi ekologista käsitellä ja kierrättää luonnonmukaisesti lähistöllä. Likaisemmat jakeet voitaisiin myös käsitellä alueellisesti, jolloin vedenkäsittelyn energiapotentiaali voitaisiin hyödyntää paikallisesti. Näin saataisiin kokonaisvaltaista ympäristö- ja energia-asioiden hallintaa. Lisäksi pienempien laitosten sijoittaminen olisi huomattavasti helpompaa kuin suurten integraattien. Vedenkäsittelytekniikka kehittyy nopeasti, ja perinteinen tilaavievä ratkaisu ei ole ainoa vaihtoehto. Eikös Espoo voisi olla tässä edelläkävijä?