maanantai 28. syyskuuta 2009

Päästölaskelmia ja vesiensuojelua

Ympäristölautakunta käsitteli ensi vuoden budjettia ja toimintasuunnitelmaa viime viikolla. Ehdotuksestani lautakunta esitti lisäresursseja ilmastostrategian toimenpiteiden päästövähennyslaskelmiin ja vesiensuojeluun, etenkin valuma-alueselvityksiin ja hulevesiohjelmaan.

Ilmastostrategian 39 % päästövähennystavoite vuoteen 2030 jakautuu 21:lle tulevalle vuodelle. Tavoite tarkoittaa, että päästöjä on leikattava 52 % vuoden 2008 tasosta, sillä vertailuvuotena on 1990. Tämä taas puolestaan tarkoittaa, että tasaisella vauhdilla Espoon päästöjä on leikattava noin 3 % vuodessa laskutavasta riippuen. Tämä on erittäin haastava tavoite, sillä kaupunki kasvaa koko ajan, ja suurin osa päästöistä on kaupungin suoran ohjauksen ulkopuolella kotitalouksissa ja yrityksissä.

Ensimmäinen askel on laskea Espoon ilmastostrategian toimenpideohjelman toimenpiteille päästövähennyspotentiaalit ja niiden kustannukset. Tätä siis ehdotimme ensi vuoden budjettiin. Laskelmien perusteella voidaan aikatauluttaa toimenpiteitä tarkoituksenmukaisesti tuleville vuosille.

On selvää, että 52 % säästöt edellyttävät suurta määrää toimenpiteitä kaikissa päästöryhmissä. Erityisen tärkeitä ovat päästöjen suurimmat osa-alueet, eli rakentamiseen ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä energiantuotantotapaan kytkeytyvät lämmityksen päästöt, liikenteen päästöt ja sähkön käyttö. Kiireisimpiä ovat ne toimenpiteet, joiden vaikutukset näkyvät viipeellä, kuten raideliikenneinvestoinnit, investoinnit uusiutuvan energian tuottoon, yhdyskuntarakenteeseen vaikuttaminen ja rakennustapojen kehittäminen.

Esitetyt vesiensuojelun lisäresurssit ovat tarpeen monesta syystä. Lisääntyneet sään ääri-ilmiöt ja tulvat uhkaavat vesihuoltoa ja arvokkaita vesistökohteita. Tämä edellyttää vesiriskien hallinnan kehittämistä. Käytännössä ensin tarvitaan valuma-alueselvitykset ja hulevesiohjelma, joiden avulla riskeihin voidaan varautua kaikessa kaupungin toiminnassa, etenkin yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa. Toisaalta Espoon arvokkaat vesistökohteet kaipaavat kunnostusta ja suojelua rakentamisen puristuksessa.

Ensi vuoden talousarviota valmistellaan erittäin tiukassa taloustilanteessa. Nämä ehdotetut toimenpiteet ovat kuitenkin Espoon mittakaavassa hyvin pieniä, 200 000 euroa 1,5 miljardissa. Toisaalta ne ovat investointeja tulevaisuuteen; päästövähennykset maksavat itsensä takaisin säästyneenä energiana ja vähentyneinä riskeinä, ja vesiensuojelutoimenpiteet vähentyneinä riskeinä ja kaupungin vetovoimaa lisäävinä arvokkaina luontokohteina.