tiistai 13. lokakuuta 2009

Metroasema lintukosteikolle

Jätevedenpuhdistamon sijoittamispäätös sitten lopulta tehtiin eilen valtuustossa. Äänestystulos oli 45-22 Blominmäki-Suomenoja. Puhdistamo louhitaan kallioon Blominmäkeen ja Suomenojan puhdistamon tilalle kaavoitetaan toimisto- ja asuinrakentamista. Pysyin loppuun asti Suomenojan kannalla, ja valtuustossa pitämästäni puheesta nostettiin lause ihan hesariinkin asti (tänään sivulla A 13).

Ehdottomasti hyvää päätöksessä on, ettei putsari tullut Sammalvuoreen, Eestinkallioon tai Mossasvedjebergeniin. Huonoja puolia ovatkin sitten ne, miksi äänestin Suomenojan puolesta.

Pääsyy oli samansuuntainen kuin kommenttini hesarissa - ei auta suojella Suomenojan kansainvälisestikin arvokkaan lintukosteikon vesialuetta, jos ympärillä ei ole riittävää suoja-aluetta lintujen elinolojen varmistamiseksi. Nyt uuden asuinalueen metroasema ja keskustatoiminnot ulottuivat suunnitelmissa edelleen ihan lintukosteikon rantaan, vaikka kaupunginhallituksessa hyväksyttiin vihreiden lisäysesitys, että lintukosteikko suojellaan. Suurin ongelma oli, ettei luontoselvityksiä ollut tehty, ja näin ollen jokainen joutui itse päättelemään onko realistista, että lintukosteikko ja linnut säilyy metroasemasta ja keskustatoiminnoista huolimatta. Ja jos suojelun vaatimat suoja-alueet huomioidaan riittävästi ja metroasema + talot siirretään kauemmaksi, murenee pohja Blominmäen puolesta esitetyiltä taloudellisilta ja lisärakentamisperusteilta, koska molemmissa vaihtoehdoissa voidaan lisärakentaa asuntoja sitten kutakuinkin saman verran.

Päätökseeni vaikutti myös voimalaitosasia. Fortumin kaasukombivoimalaitos rajoittaa lähietäisyyden asuinrakentamista. Toisaalta putsarilla ja voimalaitoksella olisi ollut selvää energiasynergiaa. Putsarilietteestä tuotettu biokaasu olisi voitu syöttää suoraan voimalaitokselle fossiilista maakaasua osin korvaavaksi polttoaineeksi. Blominmäessä tätä mahdollisuutta ei ole.

Blominmäen sijainti pitkien louhittavien jäteveden tulotunnelien päässä Kehä kolmosen takana ei minusta myöskään ole optimaalinen, vaikka sitä perusteltiinkin sillä, että tulevaisuudessa Espoo kasvaa Pohjois-Espooseen ja Turunväylän varteen. Joka tapauksessa tiivis Etelä-Espoo säilyy paikallaan, ja Nuuksion kansallispuisto on kovin lähellä Blominmäkeä, joten kovin massiivista rakentamista sinne ei voi suunnitella.

Blominmäen puhdistamovesien hätäpurkumahdollisuus on suunniteltu Espoonjokea pitkin Espoonlahden pohjukan Natura-alueelle, mitä en myöskään pidä hyvänä asiana.

Blominmäen asukkailla ei ole myöskään ollut samanlaista mahdollisuutta osallistua hankkeen vuorovaikutusprojekteihin, sillä vaihtoehto nousi esille vasta hankkeen valmistelun loppuvaiheissa. No, päätös on nyt kuitenkin tehty ja nyt sitten vaan jännityksellä seurataan miten Suomenojan ja Blominmäen kaavoitus ja lintukosteikon suojelu edistyy.