keskiviikko 18. marraskuuta 2009

Lisärahaa lapsille, joukkoliikenteelle ja ympäristölle ensi vuoden budjettiin

Ensi vuoden budjetti on nyt sitten neuvoteltu Espoossa. Olen iloinen tärkeistä lisäyksistä kaupunginjohtajan tiukkaan pohjaesitykseen. Omat suurimmat huolenaiheeni lapset ja ympäristö saivat lisäpanostuksia. Myös vanhusten hoitoon tuli lisävaroja. Lapsille saatiin lisää rahaa opetukseen, lastensuojeluun, neuvoloihin ja perhetyöhön, eli tärkeimpiin ongelmakohtiin.

Ympäristöasioista hienoa on, että joukkoliikenteen suunnitellut leikkaukset perutaan, ja sisäinen bussiliikenne säilyttää tasonsa. Ilmastotyön vauhdittamiseksi saatiin toivomamme lisävarat päästövähennyslaskelmien tekoon. Laskelmien avulla saadaan selvitettyä päästövähennysmahdollisuudet kaikilla tärkeillä ilmastostrategian alueilla. Tämä pohjalta voimme tehdä napakat vuositavoitteet ja kohdentaa toimet sinne, missä päästövähennykset saadaan kustannustehokkaimmin ja niin että kokonaisvaikutus on paras.

Lisäksi toivotut lisävarat vesistönsuojeluun saatiin neuvottelutulokseen, eli sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen aiheuttamat vesiriskit saadaan selvitettyä ja tehtyä ohjelma niihin varautumiseksi ja hulevesien käsittelyn parantamiseksi. Tällä parannetaan vesistöjen tilaa, vähennetään tulvavahinkojen riskejä ja Itämeren kuormitusta. Nämä ympäristön kannalta tärkeät asiat käynnistyvät heti vuoden alusta, ja kerron miten ne etenevät.

keskiviikko 11. marraskuuta 2009

Kohtuutta koulusäästöihin

Ensi vuoden budjettineuvottelut ovat alkaneet Espoossa. Viime viikonloppuna vihreät miettivät omia tavoitteitaan neuvotteluihin. Kaupunginjohtajan ehdottamat koulusäästöt näkyisivät siellä mistä ei saa säästää: opetusresursseissa. Erityisopetuksesta ja tukiopetuksesta ei voi säästää, eikä myöskään ryhmäkokoja saisi kasvattaa. Vihreiden valtuustoryhmän mielestä opetuksen taso ei saa laskea. Laadukas opetus on arvovalinta, eikä lapsia saa laittaa laman maksajiksi. Itse maksaisin mielelläni vähän enemmän verojakin tämän varmistamiseksi, mutta valitettavasti enempään kuin nyt sovittuun 0,25 % veroprosentin nostoon ei löytynyt valtuustossa laajaa tukea.

Jostain kuitenkin pitää ensi vuonna säästää. Kouluissa voi säästää ja säästetään esimerkiksi tietokoneiden, ohjelmistojen ja smart boardien hankinnasta. Ehkä retkirahoistakin tarvittaessa, mutta kaikkia kouluissa töitä tekeviä ihmisiä tarvitaan. Espoossa laitetaan paljon rahaa kaupunkikulttuurin kehittämiseen ja sen kansallisen ja kansainvälisen tunnettuuden parantamiseen. Tästäkin voi nyt säästää peruspalveluiden turvaamiseksi. Minä siirtäisin myös suunnittelu- ja rakennusinvestointeja, joilla kaupunkirakennetta hajautetaan. Uudet epäekologiset kaavoituskohteet kuten Hista saavat odottaa. Suurpellon eritasoliittymääkään tuskin vielä ensi vuonna tarvitaan. Sen sijaan voisimme investoida ihmisiin.