maanantai 14. joulukuuta 2009

Onko pyöreitä kulmia olemassa?

Valtuusto pitää parhaillaan viimeistä kokoustaan tänä vuonna. Tähän mennessä on käsitelty ensi vuoden budjettiin tehdyt toivomukset sekä Puolarmetsän sairaalan hankesuunnitelma.

Tein budjettikäsittelyn yhteydessä toivomuksen siitä, että koulusäästöjen vaikutuksista tuodaan valtuustolle selvitys ennen ensi vuoden budjettikäsittelyprosessia. Koulusäästöt saatiin onneksi neuvoteltua huomattavasti pohjaesitystä pienemmiksi, mutta joka tapauksessa on tärkeää että saamme mahdollisimman pian tiedon, mitä vaikutuksia säästöillä on ollut koulujen arjessa. Silloin voimme syksyllä paremman pohjatiedon pohjalta miettiä ensi vuoden budjettia.

Puolarmetsän sairaalan yhteydessä käytiin pitkä keskustelu siitä, onko arkkitehtikilpailun voittanut Orkidea-ehdotus liian kallis toteuttaa. Käytännössä puhuttiin siitä pitäisikö talon olla laatikko vai pyöreämuotoinen, ja mitä vaikutuksia tällä on kustannuksiin ja toiminnallisuuteen ja jopa henkilökunnan houkutteluun. Minusta ehdotus näyttää hyvältä; toiminnallisuutta ja esteettisyyttä on mietitty yhdessä, ja muodon takia 5-7% korkeammat rakennuskustannukset tulisivat takaisin parempana käytettävyytenä.

Rakennuksen energiatehokkuus puhutti myös. Suunnittelutoimisto on ideoinut aktiivisia materiaaleja rakennuksen ulkovaippaan. Ajatuksena olisi, että päivällä rakennus ikään kuin aukeaa valolle ja lämmölle ja varastoi sitä sisäänsä, ja yöllä talo sulkeutuu pitämään lämmön sisällään.