maanantai 15. maaliskuuta 2010

Vääntöä kaavoituksen ilmastovaikutuksista ja suklaalaskuri

Vuodenvaihteen molemmin puolin on Espoossa käyty tiukkaa vääntöä kaavoituksen ilmastovaikutuksista. Erityisesti tapetilla ovat olleet Turunväylän takamaille Ämmässuon kupeeseen suunniteltu Histan asuinalue sekä Lommilaan niin ikään Turunväylän varteen kaavailtu kauppakeskus.

Histan osalta annoimme lausunnon alueen kaavoituksesta ympäristölautakunnan helmikuun kokouksessa. Lausunnossa todetaan, että yksityisautoiluun perustuva 19 000 asukkaan uusi asuinalue, joka sijaitsee irrallaan olemassa olevasta kaupunkirakenteesta on kestämätön. Lautakunnan näkemyksen mukaan hankkeen toteutus voidaan aloittaa vasta sitten, kun alueelle on ratayhteys. Tämä edellyttää kaupunkiradan jatkoa Espoon keskukseen ja uuden radan rakentamista Espoon keskuksesta Lohjalle. Kaupunkiradan jatko Espoon keskukseen tarvitaan joka tapauksessa pian; tällä hetkellä radan kapasiteetti on riittämätön ja junat myöhästelevät enemmän kuin muilla kaupunkiradoilla.

Kaavoituksen ilmastovaikutukset tulevat suurelta osin liikenteestä. Kaavoituksella tulisi vähentää liikkumistarvetta ja toisaalta tarjota houkutteleva joukkoliikenne. Ilmastonmuutoksen torjunnan kärkihankkeessa, Julia 2030 EU-hankkeessa on tehty hyvää työtä liikkumisvalintojen konkretisoimiseksi. Reittioppaaseen saadaan tänä keväänä päästölaskuri, joka laskee oppaan antamien reittivaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt. Vertailulukuna laskuri kertoo, kuinka paljon päästöjä syntyisi, jos kulkisit saman matkan henkilöautolla. Lisäksi näytetään myös pyöräilyn päästöt, jotka ovat käytännössä nolla.

Reittioppaaseen tehdään myös suklaalaskuri, joka laskee eri kulkutavoilla kuluttamasi kalorimäärän. Laskuri havainnollistaa kalorimäärää kertomalla, kuinka suurta määrää suklaata se vastaisi. Vuoden 2011 alussa hiilidioksidilaskuriin tulee vielä linkki tyyppiperhevertailuun, jossa voi vertailla erilaisten perheiden arkimatkustamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Julia 2030-hankkeessa on toteutettu myös muita hienoja asioita, kuten ekotukihenkilöverkosto ja Julian valinta -video.