maanantai 30. tammikuuta 2017

Mitä Espoo tarvitsee?

Uusi vuosi toi mukanaan lupauksen käyttää vähän enemmän aikaa yhteisiin asioihin. Ensimmäinen konkreettinen steppi on lähteä ehdokkaaksi kuntavaaleihin. Lähdin ehdokkaaksi kolmesta syystä.

Ensimmäiseksi kasvavan Espoon lapset ja nuoret tarvitsevat riittävästi laadukkaita päiväkoteja, kouluja ja toisen asteen oppilaitoksia. Päiväkoti ja koulu pitää löytyä riittävän läheltä. Tällä hetkellä kasvavilla alueilla lähikoulupäätökset on usein poukkoilevia. Toisaalta painotus suuriin yksiköihin johtaa väistämättä pidempiin koulumatkoihin. Samaan aikaan sisäilmaongelmia paljastuu jatkuvasti lisää. Koulujen korjausohjelmien pitää perustua tarpeeseen, ei jäykkään budjettikehykseen. Oireisiin on aina tartuttava välittömästi. Lukioiden aloituspaikkojen pitää vastata tarvetta, niin etteivät keskiarvorajat karkaa liian korkeiksi.

Toiseksi Espoo tarvitsee vastuullisia investointeja, joilla arki toimii ja rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Länsimetron liityntäliikenteen on mahdollistettava matka-aikojen säilyminen kohtuullisina, lisäksi tarvitaan myös sujuvaa liityntäpysäköintiä että metrolle riittää käyttäjiä ja investoinnista saadaan hyödyt irti. Edelleen tarvitaan myös liityntäliikenteen ulkopuolelle jäävää bussiliikennettä kaupunginosia yhdistämään. Espoon alueita kannattaa kehittää eläviksi ja monipuolisiksi.  Digitalisaatio vähentää liikkumistarvetta ja kodin lähialueelta kaivataan uusia palveluja kuten toimistohotelleja, lounasravintoloita ja etätyökahviloita.

Kolmanneksi pitää huolehtia lähiluonnosta ja siitä, että Espoo kantaa vastuunsa ilmastotyössä. Asuinalueiden lähimetsiä ja keskuspuistoa ei saa nakertaa. Rantoja, metsiä ja puroja tarvitaan jatkossakin virkistysalueina. Arvokkaat luontokohteet pitää suojella. Ilmastotyössä Espoo voi vähentää päästöjään ja tukea kestävän yritystoiminnan kehittymistä tarjoamalla kokeilualustan Aalto yliopiston ja Espoon cleantech-yritysten ilmastoratkaisuille.

Näistä ja muistakin teemoista kirjoitan täällä enemmän tulevien viikkojen aikana. Vaalisloganini on "Kannattaa katsoa tulevaisuuteen" - koska on kannattavaa investoida vastuullisesti tulevaisuuden tarpeisiin, kuten lapsiin, nuoriin, kestävään kaupunkirakenteeseen ja ekotehokkaisiin ratkaisuihin.