perjantai 31. maaliskuuta 2017

Miten Espoosta tehdään tulevaisuuden kestävä kaupunki

Espoo on menestynyt hyvin kestävien kaupunkien kilpailuissa. Viime vuonna Espoo sijoittui parhaaksi Euroopan kestävien kaupunkien vertailussa, jossa toiseksi sijoittui Tukholma ja kolmanneksi München. Vertailussa oli mukana 145 Eurooppalaista kaupunkia joita vertailtiin 86:lla kestävyysindikaattorilla. Espoolla oli paljon vahvuuksia vertailussa. Sosiaalisessa kestävyydessä erityisesti osallisuus, asuttu ympäristö ja turvallisuus saivat korkeat arviot. Ekologisessa kestävyydessä esiin nousivat erityisesti puhdas vesi, ilma ja maaperä. Taloudellisessa kestävyydessä Espoo sai huippuarviot osaamisessa ja työvoimassa.

Muitakin vastavia vertailuja on tehty ja niissä Espoo on myös sijoittunut hyvin. Global destination sustainability indexissä Espoo on sijalla 9. Tässä vertailussa Espoo sai parhaat arvosanat ympäristösuorituskyvyssä ja sosiaalisessa suorituskyvyssä, jossa Espoo sai täydet pisteet. Kestävyysjohtamisessa Espoo sijoittui tässä vertailussa heikommin.

Jokaisessa vertailussa perusteet ja indikaattorit vaihtelevat jonkin verran, mutta on selvää, että Espoolla on paljon olemassa olevia vahvuuksia ja vahvuuksien pohjalta on hyvä kehittää tulevaisuutta. Kehitettävät asiat liittyvät pääosin siihen, miten kasvua voidaan jatkossa toteuttaa kestävästi. Kasvun ei pidä tapahtua lähiluonnon, ympäristön puhtauden, viihtyisyyden ja turvallisuuden kustannuksella. Kasvu pitää myös suunnitella niin että uuden rakentaminen on kestävää: alueiden tiivistäminen, lisääntyvä liikenne ja infrastruktuuri pitää suunnitella vähäpäästöiseksi ja resurssitehokkaaksi.

Avainasemassa on joukkoliikenteen kehittäminen ja parantaminen, laadukas kaavoitus ja aluesuunnittelu ja lähiluontokohteiden suojelu. Kaupungin pitää kasvaa sisäänpäin, jotta lähiluontoalueet voidaan säilyttää. Uudella rakentamisella voidaan myös elävoittää olemassa olevia asuinalueita ja luoda pohjaa paremmille palveluille, mutta onnistunut toteutus vaatii asukkaiden kuuntelua ja laadukasta kaavoitusta ja rakentamista. Osallisuus on saatava uudelle tasolle, jotta kehitys on aidosti asukaslähtöistä.

Tulevaisuudessa työn murros näkyy yhä enemmän kestävässä kaupunkisuunnittelussa ja muutokseen on herättävä jo nyt. Etätyö ja projektipohjainen yrittäjyys lisääntyy jolloin asuinalueilla tarvitaan uudenlaisia palveleuita: etätyökahviloita ja toimistohotelleja, tiloja, joissa voidaan kohdata asiakkaita ja kumppaneita sekä toimitiloja pienille yrityksille. Muutoksella on paljon etuja: liikkumistarve vähenee ja asuinalueet elävoityvät ja monipuolistuvat. Tämä vaatii kuitenkin uudenlaista kaavoitusta: nukkumislähiöt ja keskustalähtöinen kehitysajattelu ovat menneisyyttä ja tulevaisuuden kaupunki kehittyy asuinalueilla.

Liikenteen osalta on myös suuri murros odotettavissa. Liikenne palveluna (MaaS) sekä sähköinen liikenne uudistaa liikenneinfraa ja luo mahdollisuuksia paremmalle joukkoliikenteelle sekä liikenteen haittojen vähentämiselle. Liikennesuunnittelussa tarvitaan myös ajattelutavan muutos infralähtöisestä ajattelusta asiakaslähtöiseen ajatteluun. Lähtökohta pitää olla liikkumistarpeessa ja liikkumisvalintojen taustatekijöiden ymmärryksessä, ei sitoutumisessa tiettyihin liikennemuotoihin. Liikennemuodot, tehokkuus ja mahdollisimman vähäpäästöinen kokonaisuus voidaan suunnitella, kun tarveohjaus on selvä.

Kestävässä kaupungissa luodaan myös työtä, hyvinvointia ja taloudellista lisäarvoa. Puhtaat ja vähäpäästöiset ratkaisut työllistävät jo nyt merkittävästi Espoossa. Keilaniemessä on monia globaaleilla markkinoilla toimivia yrityksiä, jotka erottautuvat kestävillä ratkaisuilla. Otaniemen osaamispohjasta luodaan ja voidaan luoda paljon lisää yrityksiä, jotka voivat testata ratkaisujaan Espoossa, saaden referenssejä avata markkinoita. Vähäpäästöistä, resurssitehokasta ja kestävää kaupunkia kannattaa rakentaa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Viimeisenä, mutta erittäin tärkeänä osana Espoo on leimallisesti lasten ja nuorten kaupunki. Tulevaisuus on päiväkodeissamme, kouluissamme, lukioissamme ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Espoo on kestävä ja vastuullinen kaupunki, kun se tarjoaa inspiroivan ja turvallisen ympäristön lapsille ja nuorille ja ottaa huomioon myös heidän näkemyksensä.