tiistai 14. maaliskuuta 2017

Miten koulujen sisäilmaongelmista päästään eroon

Espoon koulujen sisäilmaongelmat ovat nousseet vaaliteemana laajemminkin esiin. Tuhannet oppilaat ovat parhaillaan väistössä koulujen sisäilmakorjausten vuoksi ja uusia kohteita ilmaantuu jatkuvasti. Turvalliset ja terveelliset koulutilat on yksi tärkeimmistä syistä että itsekin asetuin vaaleissa ehdolle.

Miten koulujen sisäilmaongelmista päästään eroon? Helppoja ratkaisuja ei ole, koska ongelmat ovat monen tekijän summa: taustalla on korjausvelkaa, huonoa rakentamisen laatua, puutteita kiinteistöjen huollossa, kunnossapidossa ja ylläpidossa, tiedon puutetta turvallisista materiaaliyhdistelmistä ja rakentamistavoista, huonosti tunnistettuja ja korjattuja kosteusvaurioita, riittämätöntä koettujen ongelmien kartoittamista, ylitäysiä ja väärin käytettyjä tiloja, heikkoa tiedonkulkua sekä epäselviä hallintorajoja ja vastuita.

Tämän murheellisen listan kaikkiin asioihin on puututtava, että asiaan saadaan riittävä parannus. On selvää, että tarvitaan rahaa selvityksiin, suunnitteluun ja korjausten toteuttamiseen, mutta moni asia ratkeaa myös ilman rahaa: hyviä käytäntöjä ja uusinta tutkimustietoa pitää soveltaa ketterästi käytäntöön, vastuiden on oltava selkeät ja tiedon läpinäkyvää, ja oirekyselyt pitää ottaa osaksi rutiinitoimintaa.

Koska sisäilmaongelmien syyt voivat olla niin moninaiset, korjaustarpeen mittariksi on viipymättä nostettava myös kiinteistön käyttäjien kokemat oireet. Niiden pohjalta voidaan käynnistää tarvittavat lisäselvitykset joilla juurisyy oireisiin saadaan selville. Taustalla voi olla moninaisia syitä, kuten sopimattomien materiaaliyhdistelmien kemiallisia päästöjä, kosteusvaurioiden home- ja mikrobiongelmia tai riittämättömän tai huonosti säädetyn ilmanvaihdon aiheuttamaa ilmanlaadun heikkenemistä.

Kuntavaaliehdokkaana olen sitoutunut tekemään kaikkeni näiden asioiden ajamiseksi, jotta kaikki lapset ja nuoret saisivat opiskella terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä.