lauantai 8. huhtikuuta 2017

Lasten ja nuorten terveelliset tilat on vastuullinen investointi tulevaisuuteen

Viime vuosina on tullut selvästi esiin että Espoossa lasten ja nuorten tiloissa on säästetty liikaa. Sisäilmaongelmaisia tiloja ei tutkita ja korjata riittävällä vauhdilla, yleinen korjausvelka kasvaa ja kaupungin kasvun vaatimia uusia investointeja päiväkoteihin ja kouluihin lykätään. Huonokuntoisissa ja ylitäysissä tiloissa lapset ja henkilökunta oireilevat.

Ongelman laajuus on pysynyt liian pitkään piilossa ja tähän tärkeä syy on se että kattavaa tietoa oireilusta päiväkodeissa ja kouluissa ei kerätä ja seurata, eikä tietoa ongelmista jaeta. Molemmat asiat olisi mahdollista korjata ilman merkittäviä investointeja, vain toimintatapoja muuttamalla. Lisäksi tarvitaan kattavia sisäilmatutkimuksia esiintyvien oireiden syiden selvittämiseksi ja investointeja ongelmien korjaamiseksi.

Samalla kannattaa katsoa päiväkoti- ja kouluverkkoa kokonaisuutena. Lasten määrä kasvaa monilla alueilla, toisaalta tyhjäksi on voinut jäädä hyväkuntoisia toimistotiloja, joita voisi saneerata uuteen käyttöön kohtuullisin kustannuksin. Alueittain voidaan kartoittaa ja tunnistaa tilatarpeet, saatavilla olevat tilat ja järkevimmät ratkaisut joilla kaikille lapsille voidaan tarjota terveellinen ja turvallinen päiväkoti tai koulu riittävän läheltä. Joustavammalla ja tehokkaammalla toiminnalla tilojen rakentamisessa, suunnittelussa ja käytössä voidaan saada merkittävä parannus nykytilanteeseen.

Asia jossa sen sijaan ei voida tehostaa on henkilöresurssit päiväkodeissa ja kouluissa. Motivoitunut ja osaava henkilökunta on ensiarvoisen tärkeä. Tästä ei voida säästää vaikka tiloihin pitääkin investoida lisää. Oikeita tapoja tilainvestointien rahoittamiseksi on investointien uudelleensuuntaaminen esim. tiettyjä tieinvestointeja lykkäämällä, lainanotto ja mahdollisesti rahastojen purku mikäli se on lainanottoa kannattavampaa. Veroprosentti on viimeinen mahdollisuus, mutta senkin on oltava mahdollinen pohdittava keino, jotta turvalliset tilat saadaan varmistettua kaikille.