maanantai 12. kesäkuuta 2017

Valtuustokausi alkoi Kalajärvenkallioiden kaavalla, sote-budjetin allokointikeskustelulla ja segregaation torjumisella

Valtuuston uusi kausi alkoi tänään. Kokouksen alussa hyväksyttiin luottamuspaikkajako, joten olen nyt virallisesti kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston jäsen seuraavat kaksi vuotta. Kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous on viikon kuluttua ja konsernijaoston elokuussa. Perehtyminen asioihin on jo alkanut, viikonloppuna tutkin kuntatalouden tilastoja ja niistä enemmän tuonnempana.

Kalajärvenkallioiden kaavaa valtuusto käsitteli pitkään. Kyseessä on luontoarvoilta herkkä alue, jonka kaavaa esitetyssä muodossa en voinut kannattaa. Kannatin kaavasta tehtyjä palautus- ja hylkäysesityksiä, mutta valtuusto hyväksyi kaavan melko selvällä enemmistöllä.

Sen jälkeen käsiteltiin osavuosikatsausta. Palvelutarve vammaispalveluissa, opiskelijaterveydenhuollossa, vanhusten kotihoidossa ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on ollut budjetoitua menoarviota suurempi. Kannatin lisäysesitystä jossa näiden osalta kehotettiin valmistelemaan heinäkuun osavuosikatsaukseen arvio talousarvion riittävyydestä, jota käytetään pian käynnistyvän ensi vuoden talousarvion laadinnan pohjaksi.

Segregaatiota käsiteltiin Henna Partasen valtuustoaloitteen pohjalta. Aloitteeseen valmisteltu vastaus käsitteli lähinnä asuntopolitiikkaa. Segregaatio on huomattavasti laajempi kysymys, kuten monet valtuutetut hyvin nostivatkin esiin. Keskustelu pyöri aika paljon Espoon keskuksen ympärillä. Se on vähän sääli, koska eriarvoistuminen on paljon isompi asia kuin Espoon keskuksen lähiökehitys, joka sekin on tärkeää. Toivottavasti aloite osaltaan johtaa siihen, että asiaa tällä valtuustokaudella tarkastellaan laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin yksittäisten projektien kautta. Asia luvattiin ottaa osaksi Espoon strategiatyötä, mikä on lupaavaa.