maanantai 11. syyskuuta 2017

Espoon suuntaviivat tulevaisuuteen: strategia, budjettikehys, veroprosentti

Tänään valtuustossa päätettiin pitkään valmistelluista asioista. Uusi valtuustokausi käynnistyi kesäkuussa strategiaprosessilla, Espoo-tarinan päivittämisellä. Tänään on päästy yhteiseen neuvottelutulokseen, Espoo-tarinaan, jossa on todella paljon hyvää: kunnianhimoisia tavoitteita ja riittävän konkreettisia toimenpiteitä. Tarkemmat mittarit ja tavoitetasot käsitellään vielä myöhemmin syksyllä talousarvion yhteydessä.

Espoo-tarinan tavoite on että Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikilla on hyvä asua ja jossa voi aidosti vaikuttaa. Vision lisäksi konkreettisia tavoitteita on paljon.

Lasten ja nuorten asioiden osalta tärkeää on, että varhaiskasvatuksen henkilömitoitus ja perusopetuksen lisätunnit säilytetään vähintään nykytasolla ja lukion aloituspaikkoja lisätään kohtuullisen sisäänpääsykeskiarvon takaamiseksi. Lisäksi kunnionhimoinen tavoite on, että koulut ja päiväkodit laitetaan kuntoon, niin että sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen määrä on nolla. Seuraavan kymmenen vuoden aikana koulujen ja päiväkotien kuntoon laittamiseen investoidaankin lähes miljardi.

Lisäksi linjattiin että varmistetaan riittävä joukkoliikenteen palvelutaso, sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja pidetään lipun hinnat kohtuullisina. Espoo asetti myös erittäin kunnianhimoisen ilmastotavoitteen: hiilineutraalius 2030. Tavoite on myös huolehtia luontoarvoista ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä kaupungin kasvaessa.

Talouden osalta velkaantumisen hillitsemiseksi kehitetään tuottavuutta ja rajataan investointitasoa. Toimintatapoja parannetaan mm. lean-menetelmin, palvelumuotoilulla, yhden luukun periaatteella ja kokeilukulttuurilla. On hyvä, että säästöjä haetaan tekemällä fiksummin, ei leikkaamalla palveluista.

Strategian lisäksi päätettiin budjettikehyksestä ja veroprosentista. Jotta velkaantumista saadaan hillittyä ja tarvittavat tärkeät investoinnit mm. koulukorjauksiin ja kasvaneeseen palvelutarpeeseen toteutettua, talouden tarkka suunnittelu ja investointien priorisointi on tarpeen. Itse kannatin myös veroprosentin nostoa 18,25 %:een velkaantumisen hillitsemiseksi. Asiasta äänestettiin ja veron säilyttäminen ennallaan 18 %:ssa voitti.