maanantai 16. lokakuuta 2017

Valtuusto 16.10: Puheeni MaaS-palveluista

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Liikenteessä on käynnistymässä suuri muutos, jossa perinteiset liikennemuodot täydentyvät uusilla liikennepalveluilla. Esimerkiksi Keilaniemen liityntäparkkipaikoilla alkaa näkyä jatkuvasti enenevissä määrin yhteiskäyttöautoja, autokaupat alkavat tarjota uusia joustavampia leasing-malleja ja autonvalmistajat varautua liikenteen automatisaatioon. 

Parhaimmillaan uudet liikennepalvelut täydentävät joukkoliikennettä ja tarjoavat yksityisautoilua kestävämmän, kätevän ja joustavan vaihtoehdon. On kuitenkin tärkeää muistaa, että MaaS-palveluiden tulee täydentää, ei korvata joukkoliikennettä. 

Markkinaehtoiset palvelut hoitavat tehokkaasti palveluita siellä missä markkinaa on, mutta kaupungin pitää huolehtia siitä, että kestävää ja kohtuuhintaista liikkumispalvelua eli joukkoliikennettä on tarjolla kaikille ja koko kaupungissa. 

HSL on pyytänyt kaupungeilta kannanottoja MaaS-kehittämiseen viime kuussa, ja konsernijaosto ja kaupunginhallitus otti asiaan kantaa kuten aloitteen vastauksessakin sanotaan. HSL:n ja kaupunkien osalta on järkevä strategia lausunnon mukaan avata Reittiopas alustaksi MaaS-palvelujen kytkemiseksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen yhdessä kumppanien kanssa.

Reittiopas on toimiva palvelu, joka toimii osana HSL:n uutta lippu- ja informaatiojärjestelmää. Alustan rakentaminen on ollut pitkä ja kalliskin projekti, ja avaamalla alustaa laajempaan hyödyntämiseen saadaan enemmän hyötyjä irti tästä järjestelmästä. Digitalisoituvassa maailmassa fiksut kumppanuudet on tie eteenpäin. Sulkeutuneiden mammuttijärjestelmien aika on ohi, ja hyvä niin.

Viimeisenä huomiona toivon, että MaaS-ajattelu kirittää joukkoliikennettä asukas- ja asiakaslähtöisyydessä. Tällä hetkellä joukkoliikennejärjestelmämme on vielä selkeästi enemmän järjestelmä- kuin asiakaslähtöinen. Parasta mitä MaaS-palvelut voi tuoda on näyttää tulevaisuuden liikennejärjestelmän suuntaa tarvelähtöisyydessä ja joustavuudessa. Hyvä aloituskohta olisi esimerkiksi Länsimetron liityntäliikenteen täydentäminen asukkaiden tarpeita paremmin tukevaksi.

Toisaalta on tärkeä muistaa, että jo tällä hetkellä joukkoliikenteen kulkutapaosuus on ratojen ja Länsiväylän suuntaan 60-70% hyvällä tasolla, kun muussa sisäisessä liikenteessä ollaan selvästi alemmalla 20-40 % tasolla. MaaS-palveluiden suurin haaste onkin, miten ne voisivat palvella siellä, missä joukkoliikenteen palvelutaso on nyt huono.

Ilman selkeää ohjausta markkinalähtöiset MaaS-palvelut voivat päätyä sinne, missä väestötiheys on suurin ja missä on jo investoitu paljon ratoihin ja toimivaan joukkoliikenteeseen. Tätä dilemmaa on johdettava ennakoivasti ja jämäkästi. Kaikista eniten haluaisinkin nähdä ensimmäiset MaaS-kokeilut kaupunkikeskusten ja ratojen ulkopuolella, siellä, missä uusille kestäville liikkumispalveluille on suurin tarve.

torstai 5. lokakuuta 2017

Länsimetron erityistilintarkistus ja scope creep

Tänään esiteltiin Länsimetron erityistilintarkistusraportti Espoon ja Helsingin konsernijaostoille. Raportin tarkempi analyysi, lisäkysymykset ja johtopäätökset ovat vielä edessä, mutta muutamia projektijohtamiseen liittyviä huomiota tuli heti mieleen.

Projektijohtajan kolme kulmakiveä ovat projektin sisältö (scope), aikataulu ja kustannukset. Alussa projektille asetetaan tavoitteet ja näitä vastaava scope, aikataulu ja kustannukset. Tarvittaessa tavoitteita myös päivitetään. Projektin edetessä kaikkia kolmea seurataan tiukasti mittaroimalla sisällön, aikataulun ja kustannusten toteumaa suhteessa suunnitelmaan ja tavoitteeseen. Näiden kolmen suhteet ovat myös oleelliset: jos esimerkiksi kustannukset kasvavat nopeammin kuin sisältötoteuman mukaan on perusteltua, syy selvitetään ja tehdään korjaavat toimenpiteet.

Länsimetronkin osalta yksi mielenkiintoinen kysymys on käytössä olleet tavoitteet ja niitä vastaava toteuman mittarointi. Mitä mittareita seurattiin, antoivatko ne realistisen kuvan projektikokonaisuudesta, miten mittareita on projektin johdon eri tasoilla hyödynnetty ja tulkittu ja mitä toimenpiteitä on näiden perusteella tehty? Miten tavoitteita päivitettiin?

Projektijohtajan kauhu on puolestaan "scope creep". Siinä projektin sisältö ja laajuus muuttuvat hallitsemattomasti, jolloin myös kustannukset ja aikataulu ovat vaarassa muuttua hallitsemattomasti. Scope creep on viheliäinen peikko, joka pysyy poissa hyvällä projektin muutoksenhallinnalla, hyvällä hankesuunnittelulla, hyvällä kommunikaatiolla ja ennen kaikkea hyvällä projektijohtamisella. Mitä suurempi projekti, sitä hankalampaa tämä kaikki on kerrannaisvaikutusten ja monimutkaisen projektidynamiikan takia.

Toinen mielenkiintoinen kysymys onkin, iskikö Länsimetroon scope creep? Ja jos näin kävi, niin miksi? Miten muutoksia hallittiin?