maanantai 4. joulukuuta 2017

Joukkoliikenteen runkoverkoista Espoossa

Tänään kaupunginhallitus käsitteli kaavoitusohjelmaa vuosille 2018-2021. Toin käsittelyssä esiin joukkoliikenteen runkoverkkoihin liittyviä tarpeita. Kaavoitusohjelmassa nostetaan esiin 560 runkolinjan jatko Vantaalta Kehä II kautta Matinkylään sekä Matinkylästä uusi runkolinja Espoon keskuksen sunntaan. Näiden lisäksi nostettiin esityksestäni runkolinjan kaavallisten tarpeiden selvittäminen Espoonlahden ja Espoon keskuksen välillä. Runkolinjat ovat palvelutasoltaan normaaleja linjoja parempia, kuten 550 jokeri-linja.

Runkolinjat kytkevät Länsimetron ja rantaradan sekä Espoon eri keskukset yhteen, ja nostavat poikittaisliikenteen uudelle tasolle. Runkolinjojen toteutusta tulee kiirehtiä. Heikko poikittaisliikenne on merkittävä ongelma. Espoossa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on kaikkiaan vain noin 20 %. Kuitenkin Helsingin keskustan suuntaan ruuhka-aikaan kulkumuoto-osuus on yli 60 % - tätä on huomattavasti vaikeampi nostaa kuin poikittaisliikenteen lähes olematonta joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta. Tilannetta edelleen heikentää Espoon sisäisten linjojen lakkautukset Länsimetron liityntäliikenteeseen siirryttäessä.

Sisäisten linjojen pitää varmistaa toimivat yhteydet koululaisille, opiskelijoille ja muihin arjen liikkumistarpeisiin. Metroasemien syöttöliikenteeseen suunniteltu liikenneverkko ei palvele tällä hetkellä riittävästi yhteyksiä kouluihin ja lukioihin, esimerkiksi linjan 46 lakkautus poistaa yhteydet Kaitaan ja Espoonlahden lukioihin Eestinlaakson ja Espoon keskuksen suunnasta ja linjan 195 lakkautus katkaisee yhteydet Olarin kouluihin Latokasken suunnasta. Matinkylän linjojen keskitys metroasemalle heikentää puolestaan Mattlidenin koulun yhteyksiä. Runkolinjojen ja ratojen rinnalle tarvitaan jatkossakin linjoja, jotka varmistavat kaikki arjen liikkumistarpeet, ei vain yhteyksiä radoille ja sitä kautta Helsingin keskustan suuntaan.