maanantai 11. joulukuuta 2017

Linjastomuutosten ongelmiin tartuttava heti

Toimme tänään konsernijaostossa Hanna Hukarin kanssa esille 3.1.2018 voimaantuleviin linjastomuutoksiin liittyviä ongelmia. Reittioppaasta pääsee nyt vertaamaan nykyisiä ja 3.1.2018 voimaantulevia reitityksiä ja matka-aikoja, jolloin tarkka reittivertailu on tullut mahdolliseksi. Ongelmista on tullut paljon palautetta.

Seuraavavat huolet jaoimme HSL:n linjastosuunnittelujohtajalle Tero Anttilalle:
- Matka-ajat Kampin suuntaan kasvavat erittäin merkittävästi (yli 50 %) lukuisilla alueilla
- Yhteydet Kaitaan, Olarin, Mattlidenin ja Kuninkaantien kouluihin ja lukioihin heikkenevät (liittyen mm. linjojen 46 ja 195 lakkautuksiin ja linjojen uusiin reitityksiin)
- Yhteys Latokasken ja Olarin välillä poistuu (195 lakkautus)
- Hyljelahden, Kattilalaakson, Latokasken, Haukilahden, Westendin, Tillinmäen, Saunalahden jne yhteydet heikkenevät erityisesti poikittaisliikenteessä
- Poikittaismatkat Espoonlahdesta Leppävaaraan hidastuvat
- yhteydet Etelä-Espoosta (entisen 195 reitiltä esim Olarista) Meilahden suuntaan hidastuvat merkittävästi
- yhteydet Tapiolan urheilupuiston ja Mankkaan suunnalta Keski- ja Pohjois-Espoon suuntaan hankaloituvat
- vaihtojen ja kävelymatkojen määrä lisääntyy mikä hankaloittaa liikuntarajoitteisten joukkoliikenteen käyttöä
- liikennöinti myöhäisinä aikoina heikkenee
- vaihdot jokeriin hankaloituvat.

Kokouksessa päätettiin, että Espoon kaupunki edellyttää että liikennejärjestelyjen sujuvuutta seurataan tehostetusti ja kaupunki vahvistaa valmiuttaan reagoida mahdollisiin ongelmakohtiin nopealla aikataululla HSL:n kanssa.

Pieni hienosäätö tarkoittaa mm. ajo-aikojen, päätepysäkkien ja aikataulujen korjauksia. Varabusseja on varattu tätä varten. Pitää kuitenkin varautua myös suurempiin korjauksiin, ja kohtuulliseen vastuuaikaan linjakilpailutusta vaativissa mahdollisissa korjausliikkeissä.

Edellä olevan listan ongelmakohdat ovat ilmeisiä jo ennen liikennöinnin alkua. Niihin tarttuminen ja vaihtoehtojen selvittäminen mahdollisimman pian on pelkästään järkevää. Sen lisäksi tarvitaan tarkka päiväkohtainen seuranta, jota tullaan tekemään seuraamalla muutoksia joukkoliikennenousuissa busseihin ja metroon päivätasolla, muutoksia liikennemäärissä Länsiväylällä sekä seuraamalla asiakaspalautetta.

Linjastomuutosten lisäksi huolta aiheuttaa ettei Tapiolan liityntäterminaali ole vielä valmis ja vaihtoyhteydet ovat toistaiseksi hankalia. Myös Matinkylän liityntäterminaalin ympäristön ruuhkautuminen on mahdollista.

Tiedotus linjastomuutoksesta, pysäkeistä ja asemista ja niihin liittyvä kyltitys vaatii myös parannusta. Muutokseen on alle kuukausi, joten kattavalla ja vuorovaikutteisella viestinnällä ja tiedottamisella on kiire.