maanantai 11. joulukuuta 2017

Valtuusto 11.12: puheeni Kaskihaan kaavasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaskihaan kaava tiivistää pientaloaluetta Latokasken ja Nöykkiön rajalla. Kaava-alueen läpi menevät Pohjois-Etelä ja Länsi-Itä -suuntaiset viher- ja liito-oravayhteydet. Lisäksi alueen halkaisee Nöykkiönkatu, jonka toiselle puolelle ollaan kaavoittamassa koko pääkaupunkiseutua palvelevaa urheilupuistoa.

Luontoyhteyksien ja liikenneturvallisuuden säilyttäminen kaavan yhteydessä on vaikeaa. Näihin asioihin on kiinnitetty myös huomioita saaduissa muistutuksissa. Kaupunginhallitus otti esityksestäni kantaa toimivan joukkoliikenneyhteyden luomiseksi kaava-alueelta Olarin suuntaan, kun kaava-alueelta tällä hetkellä Olarin suuntaan kulkeva linja 195 lopetetaan 3.1.2018. Lisärakentaminen vaatii nykyistä paremmat, ei huonompia joukkoliikenneyhteyksiä. Alueella on paljon lapsiperheitä ja monet käyvät koulua Olarin suunnassa, joten yhteys on tärkeä.

Luontoyhteysasia on kaavassa kuitenkin edelleen hyvin ongelmallinen, joten kannatan Risto Nevanlinnan erinomaisen hyvin perusteltua palautusesitystä.