torstai 7. joulukuuta 2017

Valtuusto 7.12: Puheeni kestävän kehityksen tulostavoitteista konserniyhteisöille

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Talousarvion yhteydessä olemme hyväksymässä tänään myös kaupungin konserniyhteisöjen tulostavoitteita. Konserniyhteisöjä on Espoossa lähes 60: tytäryrityksiä, kuntayhtymiä ja osakkuusyhtiöitä. Konserniohjauksen kautta ohjaamme mm. Länsimetroa, HSL:ää ja HUS-kuntayhtymää.

Konsernijaosto käsitteli tulostavoitteita useaan otteeseen, ja mukaan on nostettu taloudellisten tulostavoitteiden ja asiakas- ja asukastyytyväisyyden ja laatumittarien rinnalle myös kestävän kehityksen tavoitteita: sosiaalista ja ympäristökestävyyttä.

Tulostavoitteissa linjataan mm. tulostavoittteet joukkoliikenteen palvelutasolle, ja uutena myös energiatehokkuudelle. Vesiensuojelun kannalta oleellinen on uusi tulostavoite jätevedenpuhdistuksen puhdistustuloksille. Kiertotaloutta tukemaan on uusi tavoite kierrätysasteen nostosta aluekeräyspisteitä kehittämällä. Ruokahävikin vähentäminen Espoo Cateringissä säästää sekä kustannuksia että ympäristökuormitusta. Nämä tulostavoitteet tekevät hienosti todeksi Espoo-tarinan kestävän kehityksen linjauksia.

Sosiaalisen kestävyyden kannalta työhyvinvointi on tärkeä näkökulma, jota mitataan tällä hetkellä eri konserniyhteisöillä eri tavoin eivätkä mittarit ole aina vertailukelpoisia. Työhyvinvoinnin mittaamista tuleekin edelleen kehittää, koska työhyvinvointi kertoo kuinka kestävällä tavalla taloudellisia tavoitteita on toteutettu. Työhyvinvointi kertoo myös toiminnan ja johtamisen laadusta. Tältä osin meille jää vielä tavoitteissa ja mittaroinnissa kehitettävää seuraavillekin valtuustokauden vuosille.

Kaiken kaikkiaan olemme nyt kuitenkin onnistuneet viemään Espoo tarinan hienoja linjauksia konkreettisiksi tulostavoitteiksi, joilla strategian toteutus menee eteenpäin myös kestävän kehityksen osalta.