maanantai 22. tammikuuta 2018

Konsernijaoston kannanotto Länsimetron liityntäliikenteen ongelmien korjaamisesta

Konsernijaosto tarkensi tänään kaupunginhallituksen antamaa valmistelukehotusta Länsimetron liityntäliikenneasiassa. Jaosto edellyttää HSL:ltä pikaisia toimia kohtuuttomasti kasvaneiden matka-aikojen ja toimimattomien yhteyksien korjaamiseksi.

Kokosimme vihreiden konsernijaosto-ryhmässä ennen kokousta saadun palautteen pohjalta kattavan ongelmalistan ja esityksen jaoston valmistelukehotukselle, jonka pohjalta muotoiltiin ja hyväksyttiin konsernijaoston yhteinen yksimielinen kanta. Espoon tahtotila on nyt selvästi ilmaistu. HSL:n kanssa on löydettävä yhteistyössä viipymättä parhaat ratkaisut joukkoliikenteen ongelmien korjaamiseksi, jotta kaikkien arki saadaan taas sujumaan.

Konsernijaoston valmistelukehotus on kokonaisuudessaan alla. Olen tyytyväinen että oman esitykseni sisältö tuli kokonaisuudessaan hyväksytyksi yhteiseen kannanottoon muutamin tekstimuotoiluin ja hyvin lisäyksin, joita yhteisessä keskustelussa työstettiin.

"Espoon kaupunginvaltuusto on Espoo-tarinassa ja valtuustokauden tavoitteissa päättänyt, että joukkoliikenne on sujuvaa ja sen kulkutapaosuus kasvaa.
Lähtökohta joukkoliikenteen suunnittelussa ja järjestämisessä tulee olla, että palvelua kehitetään jatkuvasti asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Asukkaiden palvelutason tulee säilyä kohtuullisella tasolla. 3.1.2018 toteutetuissa linjastomuutoksissa suurella osalla asukkaista palvelutaso on merkittävästi heikentynyt. 

Kaupunginhallituksen antamaan valmistelukehotukseen liittyen konsernijaosto edellyttääkin, että HSL ryhtyy välittömiin toimiin seuraavien 3.1.2018 tehtyjen linjastomuutosten ongelmien ratkaisemiseksi:

- Kohtuuttomasti kasvaneet matka-ajat (kokonaismatka-aika kasvanut yli 10 minuuttia) (koskien mm. alueita Haukilahti-Westend, Soukka, Suvisaaristo, Espoonlahti, Laurinlahti, Kivenlahti, Saunalahti, Tillinmäki, Nöykkiö, Kattilalaakso, Latokaski, Eestinkallio, Pisa, Suna, Kaupunginkallio).
- Matinkylän terminaalin ruuhkaisuus. 
- Myöhäisliikennöinnin toimivuus.
- Huonosti toimivat vaihdot.
- Katkenneet tai merkittävästi hankaloituneet yhteydet.
- Liikennöinnin luotettavuus. Linjoja on jäänyt ajamatta ja aikataulut eivät ole pitäneet.
- Sisäisen ja poikittaisliikenteen ongelmat: monin paikoin kohtuuttomat matka-ajat ja palvelut, joiden saavutettavuus on heikentynyt (erityisesti koulu- ja työmatkat ja erityisryhmät).
- Kertalipun voimassaoloaika: 1 h 20 min ei enää riitä yhteen matkakokonaisuuteen monilla yhteyksillä.
- Poikkeusliikenteen tiedotusjärjestelyt ja vasteaika poikkeusliikenteen käynnistämisessä.
- reittioppaan puutteet

Samassa yhteydessä kehotetaan selvittämään, miten on mahdollista, että linjastosuunnittelu on perustunut vanhoihin asiakasmääriin ja miten varmistetaan, ettei vastaavia virheitä enää tapahdu. 

Lisäksi tulee parantaa käyttäjämäärien seurantaa ja luoda kokonaiskuva joukkoliikenteen asiakasvirroista ennen ja jälkeen muutoksen Espoon eri alueilla.

Konsernijaosto tuo lisäksi seuraavia esimerkinomaisia näkökohtia HSL:n tiedoksi ongelmien ratkaisuihin liittyen.

- Mahdollisia ratkaisuja matka-aikaongelmaan alueilla, joilla matka-ajat ovat pidentyneet yli 10 min, ovat suorat linjat Helsinkiin, liityntälinjojen nopeammat ja suoremmat reititykset (esim. linjoilla 147, 157 ja 158) ja liityntälinjojen tiheämmät vuorovälit (useilla linjoilla on jopa puolen tunnin vuorovälejä, esim. 145, 165).
- Mahdollinen ratkaisu Matinkylän terminaalin ruuhkaisuuteen on kaikkien junien liikennöinti Matinkylään ainakin ruuhka-aikaan.
- Myöhäisliikennöintiin tarvitaan ratkaisu jolla poistetaan pitkä tauko viimeisen metron ja esimmäisen yöbussin välillä ja varmistetaan että kaikki mahtuvat yöbusseihin.
- Linjojen aikataulujen sovittamisessa toisiinsa on ollut ongelmia niin, että jatkobusseista on säännönmukaisesti myöhästytty. Parempaa yhteensovittamista tulee tehdä asukaspalautteen mukaan.
- Palvelujen saavutettavuuden suhteen tulee varmistaa esimerkiksi Kaitaan lukion saavutettavuus suur-Espoonlahden suunnasta, Olarin koulujen ja lukioiden saavutettavuus esimerkiksi Latokaskesta, Mattlidenin koulukeskuksen, Kuninkaantien lukion ja Jorvin sairaalan ja Meilahden sairaala-alueen saavutettavuus esimerkiksi Iivisniemestä ja Hyljelahdesta. Myös Kirkkojärven, Pohjois-Tuomarilan ja Vantinmäen yhteydet Etelä-Espooseen on heikentyneet. 
-  Konsernijaosto edellyttää, että HSL antaa vastauksen edellä mainittuihin asioihin viivyttelemättä

Espoolaisten arjen sujuminen edellyttää HSL:lta proaktiivista viestintää ja hyvää vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa"