maanantai 26. helmikuuta 2018

Ensimmäiset korjaukset liityntäliikenneongelmiin

Ensimmäiset kaupunginhallituksessa ja konsernijaostossa edellyttämämme korjaukset liityntäliikenteen linjastomuutoksen ongelmiin tapahtuu tällä ja ensi viikolla. 

HKL aloittaa 27.2.2018 testijakson, jolla 2.5 minuutin vuoroväliä Matinkylään testataan. Testijakso kestää 15.4 asti kuljettajatilanteen salliessa. Olemme kaupunginhallituksessa ja konsernijaostossa vaatineet, että Matinkylään on ruuhkassa liikennöitävä 2.5 minuutin vuorovälillä nykyisten kapasiteettiongelmien ratkaisemiseksi. Toivottavasti testit onnistuvat hyvin ja tiheämpään liikennöintiin päästään siirtymään mahdollisimman pian.

Toinen välitön korjausliike on linjan 544 käynnistäminen Espoonlahti - Soukka - Iivisniemi - Kehä II - Leppävaara välillä. Linja alkaa liikennöinnin 5.3.2018 ja korjaa kahta poikittaisliikenteen ongelmaa: se palauttaa nopean yhteyden Espoonlahden ja Leppävaaran aluekeskusten välille, ja tuo bussilinjan Kehä II:lle, jolle ei linjastomuutoksessa jäänyt lainkaan joukkoliikennettä.

Lisäksi kilpailutuksen kautta käynnistetään linjan 125B Tapiola- Kuitinmäki jatko Latokaskeen. Tällä palautetaan yhteys Latokaskesta Finnoontielle ja Olarin suuntaan, joka on tärkeä mm. koululaisille. Kilpailutuksen kautta käynnistetään myös linja 104 välille Westend - Haukilahti - Lauttasaari, joka nopeuttaa Haukilahden ja Westendin yhteyksiä Helsingin suuntaan.

Nämä korjaukset on ihan hyvä alku, mutta ei millään tavalla riittävä korjausliike.  Kokouksessa toin esiin, että matka-aikaongelmaa tulee korjata myös Matinkylän liityntäliikenteessä, ja sisäisiä yhteyksiä on myös korjattava mm. lakkautettujen linjojen 18 ja 46 alueilla. 

Myös esitetyt väärät kustannustiedot suorien linjojen kustannusjaosta on oikaistava ja palattava pikaisesti käsittelemään asiaa uuden valmistelun ja korjattujen taustatietojen pohjalta. Lisäksi on saatava parempaa tilannetietoa matkustajamääristä ja asiakaspalautteesta. 

Kysyessäni asiaa kokouksessa kuulin, että HSL on saanut Länsimetron liityntäliikenteestä 4000 käsiteltyä palautetta tänä vuonna, ja lisäksi 4900 palautetta on vielä käsittelemättä. Aika moni on siis niin tyytymätön, että vaivautuu käyttämään HSL:n hankalasti löydettävää ja kankeasti käytettävää palautelomaketta.

HSL ei ole toistaiseksi kyennyt tuottamaan riittävää tilannekuvaa muutoksesta, matkustajamääristä ja palautteesta, eikä valmistelemaan Espoon edellyttämiä korjausliikkeitä riittävän nopealla aikataululla. Nyt pitää kuitenkin saada yhteistyö Espoon ja HSL:n välillä toimimaan niin, että tarvittavat korjaukset voidaan toteuttaa ajantasaisen tiedon pohjalta ripeästi ja oleellisiin ongelmiin tarttuen.

lauantai 3. helmikuuta 2018

Analyysiä Länsimetron liityntäliikenteen palvelutasokuilusta Matinkylästä itään ja länteen

Nyt kun HSL valmistelee korjauksia konsernijaostossa esiin nostamiimme liityntäliikenteen ongelmiin tein lisäanalyysiä liityntäliikenteen kustannuksista ja palvelutasosta Etelä-Espoossa Matinkylästä itään ja länteen. Laskin tunnuslukuja liityntäliikenteen palvelutasokuilusta Matinkylästä itään ja länteen ja tulokset ovat karuja. Käyttämäni lähteet on tekstin lopussa, laskenta perustuu HSL:n linjakohtaisiin kokonaiskustannuksiin sekä Espoon alueittaisiin väestötietoihin.

Liityntälinjasto jakautuu karkeasti kahteen osaan: linjat 110-129 liikennöivät Matinkylästä itään sijoittuville asemille eli Niittykumpuun, Urheilupuistoon, Tapiolaan, Aalto yliopistoon ja Keilaniemeen. Linjat 130-169 liikennöivät Matinkylän metroasemalle ja palvelevat koko sitä aluetta, johon metro ei vielä ulotu.

Laskin liityntälinjoihin käytetyn kokonaiskustannuksen per asukas molemmille osille, sekä laskennallisen asukasmäärän per asema molemmille osille. Kokonaiskustannukset ovat HSL:n kokonaiskustannuksia, Espoolle päätyvä kuntaosuus on tätä pienempi, kuntaosuus saadaan kun kokonaiskustannuksista vähennetään lipputulot ja linjoilla kulkevien ei-espoolaisten kustannusosuus. Laskut on tehty karkealla tasolla, 500 asukkaan tarkkuudella. Tulokset olivat seuraavat:

Liityntälinjat Matinkylään 130-169: kokonaiskustannus vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Aluetta palvelee 1 metroasema, joka palvelee noin 100 000 asukasta: Matinkylä, Suur-Espoonlahti, Kurttila-Vanttila, Kaupunginkallio, Suvela, Tuomarila. Liityntälinjoihin käytetään 150 e / asukas, 100 000 asukasta / metroasema.

Liityntälinjat Tapiolaan, Niittykumpuun ja urheilupuistoon 110-129:
kokonaiskustannus vuositasolla noin 17 miljoonaa euroa. Aluetta palvelee
5 metroasemaa, jotka palvelee 61 500 asukasta: Suur-Tapiola, Olari, Henttaa-Suurpelto. Liityntälinjoihin käytetään 272 e / asukas, 12 300 asukasta / metroasema.

Eli Matinkylästä itään on metroasemat lähempänä ja paljon vähemmän asukkaita, ja silti liityntäbusseihin käytetään siellä kokonaisuudessaan enemmän rahaa kuin Matinkylästä länteen, johon metro ei vielä ulotu ja asukkaita on enemmän. Per asukas Matinkylästä itään rahaa käytetään liityntään jopa lähes kaksi kertaa enemmän kuin Matinkylästä länteen.

Tämä on uskomattoman epätasa-arvoinen tilanne, joka näkyy kohtuuttomina matka-aikoina Matinkylästä länteen. Tilannetta edelleen korostaa se, että Tapiolaan liikennöidään metroa tiheämmällä vuorovälillä, Matinkylästä itään joukkoliikenteen 2018 toteutettava vyöhykeuudistus tulee laskemaan lipunhintoja noin puoleen siitä mitä se on Matinkylästä länteen.

On myös hyvä huomioida, että Matinkylästä länteen myös asukastiheys on korkea: Uudenmaan liiton väestötiheysluvuista nähdään, että Etelä-Espoon tiheimmät alueet on Matinkylässä, Kivenlahdessa ja Soukassa.


Vielä laskin että jos liityntäliikenteeseen laitettaisiin Matinkylästä länteen edes sama määrä rahaa per asukas kuin nyt liityntäliikenteeseen laitetaan metron varrelle Matinkylästä itään, länteen tarvittaisiin noin 12 miljoonaa euroa lisää. Tällä saisi helposti esimerkiksi leegion suoria, nopeita ruuhkalinjoja Kamppiin tai muutamia suoria ruuhkalinjoja Kamppiin ja liityntälinjojen vuorovälien tihennykset ja reititysten nopeutukset.

Tai jos ei käytettäisi lisää rahaa vaan tasoitettaisiin nykyinen liityntäliikenteen kustannustaso ja liityntäliikennekustannus per asukas samaksi Matinkylästä itään ja länteen, se olisi 191 e per asukas, eli 4 miljoonaa euroa pitäisi siirtää idästä länteen. Ja sekin jättäisi palvelutasoon vielä alueellisesti epätasa-arvoisen tilanteen idän eduksi. EDIT: Päivitys vielä, että en ole ehdottamassa että näin tehtäisiin, kyseessä on vain hahmotus kustannuserosta tällä hetkellä. Oikea korjausliike on korjata ongelmat lännessä ja parantaa siellä liityntäliikenteen tasoa, eli käyttää enemmän rahaa eikä vain siirtää sitä paikasta toiseen ja aiheuttaa uusia ongelmia. Ongelmien korjausta muualta karsimalla on HSL:n tasolta ehdotettu, joten halusin hahmottaa tässä laskennassa sitäkin mielestäni huonoa skenaariota käytännössä.

Lähteet:
Espoon liityntälinjojen kokonaiskustannustiedot vuositasolla, HSL 2018.
Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2016/2017 http://www.espoo.fi/download/noname/%7BB4E36089-73AB-4377-801A-1E57A5453468%7D/88389
Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakennekartasto 2015 https://www.uudenmaanliitto.fi/files/17098/Uudenmaan_alue-_ja_yhdyskuntarakennekartasto_E154-2015.pdf