maanantai 19. maaliskuuta 2018

Valtuustopuheeni Länsimetron jatkeen päivitetystä hankesuunnitelmasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Länsimetron hankesuunnitelman päivitys on kaupunginhallituksen konsernijaostossa tekemiemme evästysten mukainen. Siinä on otettu huomioon ensimmäisen vaiheen opit projektijohdossa ja riskiarvioissa, ja tehty perusteltuja riskivarauksia aikatauluun ja budjettiin. Kustannusten merkittävä kasvu aiempaan on kuitenkin ikävä uutinen, joka kiihdyttää kaupunkikonsernin velkaantumista.

Ikävä uutinen viivästymisestä on myös erityisesti Espoonlahden asukkaille, jotka jo nyt kärsivät liityntäliikenteen ongelmista. Liityntälinjat ovat hitaita, poikittais- ja sisäistä liikennettä on heikennetty. Korjausten aikaansaaminen ja dialogi HSL:n kanssa on ollut tuskastuttavan hidasta.

Tässä tilanteessa uutinen metron jatkeen valmistumisesta vasta reilun viiden vuoden päästä entisestään korostaa sitä, että välivaihe on pystyttävä järjestämään niin, että arki sujuu kohtuullisella tavalla myös Espoonlahden alueella. Yksimielisesti konsernijaostossa vaatimamme suorat linjat ja muut joukkoliikenteen palvelutason palautukset on nyt saatava ensi tilassa toteutumaan.


Asemanseudut ovat jo alkaneet rakentumaan erityisesti Espoonlahdessa ja Kivenlahdessa. Liikenteen ja joukkoliikenteen kannalta tärkeät Espoonlahdenkatu ja Kivenlahdentie on jo hyvän aikaa olleet kokonaan katkaistuna työtunnelien ja asemanseutujen rakennustöiden vuoksi. Tämä hankaloittaa merkittävästi palvelujen saavuttamista ja joukkoliikennettä alueella. Bussit on nyt keskitetty ahtaille asuinkaduille ja esimerkiksi Meritorin alakoulun koulumatkojen turvallisuus on tämän takia heikentynyt eikä kauppakeskus Lippulaivan korvaavaan väliaikaiseen Pikkulaivaan pääse poikittaisliikenteen busseilla.

Nyt on todella tärkeää, että hankalat rakentamisen aikaiset poikkeusjärjestelyt eivät kohtuuttomasti pitkity hankesuunnitelman muutoksen vuoksi, vaan rakennustöitä ja liikenteen poikkeusjärjestelyjä pystytään järkevästi vaiheistamaan tulevan viiden vuoden aikana.

Kokonaishankkeen viivästyminen mahdollistaa sen, että asemanseudut voidaan saada valmiiksi ja toimiviksi metron käynnistymiseen mennessä ja toivottavasti myös sen, että asukkaat eivät joudu koko tätä reilun viiden vuoden aikaa käyttämään hankalia liikenteen poikkeusjärjestelyjä.

Esitänkin seuraavan toivomuksen:

Valtuusto toivoo, että Espoonlahden ja Kivenlahden asemien rakennustyömaiden liikennejärjestelyt järjestetään mahdollisimman pian turvallisiksi ja asumista häiritsemättömiksi, ja ettei päivitetyn hankesuunnitelman mukainen metron jatkon valmistumisen lykkääntyminen viivästytä asemanseutujen käynnissä olevia rakennustöitä.