Lisätietoja

maanantai 19. marraskuuta 2018

Valtuustopuheeni Espoonkartanon kaavoista

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Espoonkartanon kaava-alue on ainutlaatuinen. Sillä sijaitsee erittäin arvokkaat virtavesikohteet ja Gumbölenjoessa on endeeminen meritaimenkanta joita ei koko Itämeren alueella ole montaa.

Alueelle on kalatie rakenteilla Nuuksion pitkäjärvelle asti, jolloin saadaan meritaimenen nousuympäristönä ainutlaatuinen kohde, kun HSY:n Dämmanin vedenottamosta luovuttiin ja taimenen nousueste poistui.

Kaava-alue on myös kulttuuriympäristönä arvokas. Lisäksi alueella on harvaa olemassa olevaa asutusta ja alueelta on pari kilometriä olemassa olevalle juna-asemalle ja Kauklahden paikalliskeskukseen.

Henna Partanen puhui hyvin että kaava-alueen osalta on huoli joukkoliikenteestä - ilmastomielessä alue on rantaradan kehityskäytävässä, olemassa olevien raiteiden äärellä, mutta käytännössä parin kilometrin liityntä asemalle alueelta kuitenkin toiminee pääosin henkilöautoilla.

Kuitenkin koen, että kokonaisuutena tämä kaavakokonaisuus on riittävän hyvä kompromissi, joka huomioi alueen herkän luonnon, kulttuuriympäristön ja sijainnin nykyisen paikalliskeskuksen liepeillä.

Tällä alueella on vaikea kuvitella raskaampaa rakentamista vaarantamatta luontoarvoja ja kulttuuriympäristöä. Riskinä on, että kaavan hylkäys nyt voi johtaa myöhemmin raskaampaan toteutukseen. On vaikeaa kuvitella, että alueen käyttöpaineet tulevaisuudessa vähenisivät, jos nykyistä kaavakokonaisuutta ei hyväksyttäisi.

Myöskin jos kaava hylätään, täytyy vastaava täydennysrakentaminen löytää toisaalta - parin kilometrin säteellä paikalliskeskuksista ja raiteista valinnanvaraa tämänkään kokoisista kaavahankkeista ei välttämättä ole paljoa. Alueen ilmastovaikutus riippuu viime kädessä siitä, missä korvaava luonnonläheinen pientaloasuminen sijaitsisi. Jos se sijaitsisi kauempana paikalliskeskuksesta tai radasta, ilmastorasite on suurempi, jos lähempänä, vaikutus olisi pienempi.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
Kaavakokonaisuus on haastava, ja ymmärrän sen kritisoijia, mutta näistä esittelemistäni syistä olen kuitenkin kokonaisuutena valmis päästämään sen eteenpäin.