Vaaliteemat


1. Kasvavan Espoon lapset ja nuoret tarvitsevat riittävästi laadukkaita päiväkoteja, kouluja ja toisen asteen oppilaitoksia. 

Päiväkoti ja koulu pitää löytyä riittävän läheltä. Tällä hetkellä etenkin kasvavilla alueilla lähikoulupäätökset voivat olla poukkoilevia ja toisaalta painotus suuriin yksiköihin johtaa väistämättä pidempiin koulumatkoihin. Kaupungin kasvaessa monet koulut ovat myös ylitäysiä ja samaan aikaan sisäilmaongelmia paljastuu jatkuvasti lisää. Koulujen korjausohjelmien pitää perustua tarpeeseen, ei jäykkään budjettikehykseen. Oireisiin on aina tartuttava välittömästi. Lukioiden aloituspaikkojen pitää myös vastata tarvetta, niin etteivät keskiarvorajat karkaa liian korkeiksi. Opetuksen määrärahoissa ensisijaista pitää turvallisten, riittävien tilojen lisäksi olla riittävä ja asiantunteva opetusresurssi.


2. Espoo tarvitsee vastuullisia investointeja, joilla arki toimii ja rakennetaan kestävää tulevaisuutta. 

Länsimetron liityntäliikenteen on mahdollistettava matka-aikojen säilyminen kohtuullisina, lisäksi tarvitaan myös sujuvaa liityntäpysäköintiä että metrolle riittää käyttäjiä ja investoinnista saadaan hyödyt irti. Edelleen tarvitaan myös liityntäliikenteen ulkopuolelle jäävää bussiliikennettä kaupunginosia yhdistämään. Espoon alueita kannattaa kehittää eläviksi, monipuolisiksi ja viihtyisiksi. Digitalisaatio vähentää liikkumistarvetta ja kodin lähialueelta kaivataan uusia palveluja kuten toimistohotelleja, lounasravintoloita ja etätyökahviloita. Lähiharrastus- ja liikuntamahdollisuudet ovat tärkeitä.

3. Huolehditaan lähiluonnosta ja siitä, että Espoo kantaa vastuunsa ilmastotyössä. 

Asuinalueiden lähimetsiä ja keskuspuistoa ei saa nakertaa. Rantoja, metsiä ja puroja tarvitaan jatkossakin virkistysalueina. Arvokkaat luontokohteet pitää suojella myös Etelä-Espoossa. Ilmastotyössä Espoo voi vähentää päästöjään ja tukea kestävän yritystoiminnan kehittymistä tarjoamalla kokeilualustan Aalto yliopiston ja Espoon cleantech-yritysten ilmastoratkaisuille.